REWITALIZACJA - „PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TUCZNA NA LATA 2017 – 2023”

sponsorzy