Rewitalizacja - Spotkanie konsultacyjne Lokalny Program Rewitalizacji

 Wójt Gminy Tuczna serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna.

 Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

  Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

sponsorzy