INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r.

PN-VII.0520.33.2020


INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 20 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazujące
ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.

1. Informacja

2. Rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066

sponsorzy