INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Treść Informacji

Informacja dot. odpadów powstających w związku z kwarantanną

ZK-III.68.93.2020                                                                             Lublin, 17 marca 2020 r

                                                                            

Pani/Pan

Wójt, Burmistrz,

Prezydent Miast, Starosta

                                                     - wszyscy na terenie województwa lubelskiego -

                                                                   

 

              W związku z licznymi zapytaniami w związku z odpadami komunalnymi w załączeniu przesyłam stanowisko Dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odpadów powstających w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego

Iwona Chlebicka

 /podpisano elektronicznie/

 

Załącznik:

1. pismo Dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego

sponsorzy