INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 4 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 991) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem
epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1. Informacja Wojewody Lubelskiego

2. Rozp. RM z 3.06.2020 r. poz. 991

sponsorzy