Informacja dot. odpadów powstających w związku z kwarantanną

ZK-III.68.93.2020                                                                             Lublin, 17 marca 2020 r

                                                                            

Pani/Pan

Wójt, Burmistrz,

Prezydent Miast, Starosta

                                                     - wszyscy na terenie województwa lubelskiego -

                                                                   

 

              W związku z licznymi zapytaniami w związku z odpadami komunalnymi w załączeniu przesyłam stanowisko Dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odpadów powstających w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego

Iwona Chlebicka

 /podpisano elektronicznie/

 

Załącznik:

1. pismo Dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego