Nowa numeracja telefonów w Urzędzie Gminy Tuczna

Nowa  numeracja  telefonów  w Urzędzie Gminy Tuczna:

Sekretariat 83 37 71 003 lub 83 888 93 36 

Fax. 83 888 93 35 

Skarbnik 83 888 93 28

Sekretarz 83 37 71 002 lub 83 888 93 20

Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna 83 888 93 32

Ewidencja  ludności, dowody osobiste 83 888 93 33

Podatki  wymiar 83 37 71 355 lub 83 888 93 24

Podatki księgowość, płace 83 888 93 26

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna, drogi 83 888 93 29

Odpady komunalne, woda, ścieki – księgowość, informatyk 83 888 93 27 

Księgowość budżetowa 83 888 93 23

Inwestycje, mienie komunalne 83 888 93 21

OGŁOSZENIE KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „WSPÓLNA CHATA” W TUCZNEJ

OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „WSPÓLNA CHATA”

W TUCZNEJ

 

 

Gmina Tuczna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Chata” w Tucznej.

Treść ogłoszenia.

NSP 2021

Wielkanoc 2021

Dzień Kobiet 2021

Podatek na indywidualny numer konta

Ważny komunikat dla właścicieli gruntów i budynków!

Urząd Gminy Tuczna informuje, że od 2021 r. wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na indywidualne numery rachunku bankowego.


Z nowym rokiem zmienił się numer konta, na który podatnicy wpłacają należności podatkowe. Oto szczegóły: 

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, na łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
    Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Nowe numery rachunków znajdą Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta bankowego, przed doręczeniem nowych decyzji, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.

 

  • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby prawne
    Numer konta pozostaje bez zmian: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010

 

  • Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne Numer konta pozostaje bez zmian: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010

Usuwamy azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Załączniki:

1. Regulamin

2. Zał. nr 1

3. Zał. nr 1a

4. Zał. nr 2a

5. Zał. nr 3a

sponsorzy