informacja Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że dniem 1 sierpnia br. powstaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 c w Białej Podlaskiej.

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe poradnie w Wisznicach, Terespolu i Międzyrzecu Podlaskim przestają istnieć. W ich miejsce powstają filie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Siedziby ich znajdują się:

 

1) Filia w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta  11, 21 – 560 Międzyrzec Podlaski – w budynku przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,

 

2) Filia w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, 21 – 550 Terespol,
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu,

 

3) Filia w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21 – 580 Wisznice,
w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

 

Ponadto informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. na terenie powiatu bialskiego przestaje funkcjonować rejonizacja do poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wszystkie zgłoszenie należy rejestrować w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, gdzie można
w momencie zgłoszenia zadeklarować chęć przeprowadzenia badań w jednej
z czterech placówek powiatowej poradni (Białej Podlaskiej, Wisznicach, Terespolu lub Międzyrzecu Podlaskim).

sponsorzy