PSZOK

1.                  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie miejscowości Tuczna, punkt znajduje się przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków

 Prowadzącym PSZOK jest:

 Gmina Tuczna

 Tuczna 191A

 21-523 Tuczna

 NIP;  537-234-01-37

 REGON;  030237730

 TEL: 83 377 10 03

 

2.                  Zbierającym  sprzęt  elektryczny i elektroniczny  jest:

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) .

 PSZOK znajduje się w miejscowości:

 Tuczna (przy oczyszczalni ścieków)

 21-523 Tuczna

 

sponsorzy