Odbiór odpadów komunalnych

1.                  Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Tuczna

 

„EKO NOWA” Spółka Z o.o.

 ul. Terespolska 38

 21-530 Piszczac

 NIP;   537-20-58-487

 REGON;  030293438

 

2.                  Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości  kierowane są do: Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Białej Podlaskiej, która znajduje się przy ul. Ekologicznej 1, 21-500 Biała Podlaska

 

 3.                  Uzyskane wymagane poziomy:

 

- łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 0 (odpady nie były oddawane przez mieszkańców)

 

 - recykling,  przygotowanie do ponownego użycia – 14,64%

   -ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania 8,67 %

4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 

sponsorzy