Jak wypełnić deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE TUCZNA

UWAGA! Należy wypełniać tylko pola jasne, używając czytelnych, DRUKOWANYCH liter. Deklarację można wypełniać ręcznie, na maszynie lub na komputerze. W przypadku pisma ręcznego zaleca się używanie czarnego lub niebieskiego długopisu. Niedozwolone jest używanie ołówka.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany adres.

sponsorzy