Władze Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Mariusz Mitura

Wójt Gminy Tuczna - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

Sekretarz Gminy Tuczna - Małgorzata Zińczuk

Skarbnik Gminy Tuczna - Agata Olichwirowicz

Urząd Stanu Cywilnego - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

sponsorzy