Władze Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Antoni Sokołowski

Wójt Gminy Tuczna - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

Zastępca Wójta Gminy Tuczna - Krzysztof Skrodziuk

Sekretarz Gminy Tuczna - Małgorzata Zińczuk

Skarbnik Gminy Tuczna - Agata Olichwirowicz

Urząd Stanu Cywilnego - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

sponsorzy