Władze Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Antoni Sokołowski

Wójt Gminy Tuczna - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

Sekretarz Gminy Tuczna - Grzegorz Panasiuk

Skarbnik Gminy Tuczna - Agata Olichwirowicz

Urząd Stanu Cywilnego - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

sponsorzy