Informacja odbiór odpadów

INFORMCJA

Firma EKO NOWA z przyczyn technicznych w dniu 22 września ( piątek)  nie będzie mogła odebrać odpadów komunalnych w miejscowościach: Bokinka Królewska, Ogrodniki, Międzyleś, Rozbitówka, Międzyleś POM, Matiaszówka, Władysławów, Leniuszki, Wólka Zabłocka, Wólka Zabłocka Kolonia.
ODBIÓR TYCH ODPADÓW NASTĄPI 25 WRZEŚNIA ( poniedziałek ).

sponsorzy