Informacja stypendium szkolne

Tuczna 26.05.2020 r

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że w dniach 01.06.2020 r. - 13.06.2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30  będą przyjmowane oświadczenia o sytuacji szkolnej uczniów i dochodach rodziny celem weryfikacji prawa do przyznania stypendium szkolnego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wyżej wymienione oświadczenie będzie podstawą do wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Nie złożenie oświadczenia wiązać się będzie z brakiem podstawy do wypłaty świadczenia.

Kierownik GOPS Tuczna

    Małgorzata Zińczuk

sponsorzy