Informacja stypendium szkolne 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej przypomina o konieczności składania oświadczeń o dochodach za okres styczeń-

czerwiec 2022 r niezbędnego do przyznania stypendium szkolnego.

Termin składania oświadczeń

01.06.2022 -10.06.2022

sponsorzy