PSSE Biała Podlaska informacja dot. wyborów

PSSE Biała Podlaska przesyła w załączeniu pismo dot. wyborów.

1. Pismo dot. wyborów

sponsorzy