Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wójt Gminy Tuczna informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść tego dokumentu znajduje się pod adresem: https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&action=details&document_id=2041255

sponsorzy