Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Drodzy Mieszkańcy!!

Poniżej druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

 

Druk Wniosku

sponsorzy