Bezpłatna pomoc prawna

W związku z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zachęcamy do zapoznania się z kartami poradnictwa.

1. Karta informacyjna NPP

2. Karta informacyjna NPO

sponsorzy