INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r.

PN-VII.0520.33.2020


INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 20 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazujące
ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.

1. Informacja

2. Rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 13 czerwca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 991) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1006) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

 

WOJEWODA LUBELSKI

/-/

Lech Sprawka

/podpisano elektronicznie/

1. Informacja 

2. Rozporządzenie 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję,
że z dniem 4 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 991) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem
epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1. Informacja Wojewody Lubelskiego

2. Rozp. RM z 3.06.2020 r. poz. 991

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 czerwca 2020

PN-VII.0520.29.2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. traci moc: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 904).

 

WOJEWODA LUBELSKI

     Lech Sprawka

/podpisano elektronicznie/

1. Informacja Wojewody Lubelskiego

2. Rozp. RM z 29.05.2020 r. poz. 964

3. Rozp. RM z 30.05.2020 r. poz. 966

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 maja 2020 r.

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) skazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1. Informacja Wojewody Lubelskiego

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792). Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

 

Treść informacji

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

Treść informacji

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).

Treść Informacji

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2020 r

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

Treść komunikatu

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Treść Informacji

sponsorzy