Dzień Seniora 2019

Zapnij Pasy

Zaproszenie seminarium PSW

Zaproszenie

Zakład Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej we współpracy z Instytutem Ogrodniczym w Skierniewicach ma zaszczyt zaprosić na Seminarium pt. Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem.

Agenda spotkania

Zapraszam Serdecznie

Wójt Gminy Tuczna 

Zygmunt Litwiniuk 

VIII Jesienny Kiermasz

Wieczór w Bibliotece

Komunikat ARiMR - UWAGA na anonimowe wiadomości SMS

UWAGA na anonimowe wiadomości SMS

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami SMS, w których przekazywana jest błędna i nieprawdziwa informacja jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.

Nadawca tych nieprawdziwych wiadomości podszywa się pod pracownika ARiMR. Agencja zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości (nie oddzwaniać na numer, z którego wysyłane są wiadomości) i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. Apelujemy o nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Zaliczki na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. Od poniedziałku, 2 grudnia ARiMR rozpocznie wypłatę pozostałej części należnych rolnikom dopłat. ARMR dołoży wszelkich starań, by należne rolnikom dopłaty trafiły do nich możliwie szybko.”

Cała treść komunikatu: UWAGA na anonimowe wiadomości SMS

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

OGŁOSZENIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

 Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

 W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji, przyjmowane będą oświadczenia, o ilości posiadanych odpadów, od osób posiadających w/w odpady.

Druki oświadczeń dostępne  są :

-  u Sołtysów i radnych w poszczególnych miejscowościach

-  w Urzędzie Gminy w Tucznej

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy

 Termin składania oświadczeń-  do 15 października 2019r.

Miejsce składania oświadczeń – Urząd Gminy Tuczna.

Druk Oświadczenia.

Protokoły Susza 2019

Informacja

Wójt Gminy Tuczna, informuje iż od dnia 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Tuczna będą wydawane protokoły dot. wystąpienia suszy w 2019 r. Protokoły wraz z wnioskami składać będzie można w dniach 3-31 października w biurach powiatowych ARiMR.

Cała treść informacji ARiMR pod linkiem:

Pomoc suszowa 2019

Nabór na stanowisko pracownik socjalny w GOPS Tuczna

Tuczna, dnia 26-09-2019 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

„PRACOWNIK SOCJALNY”

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

Przebudowa ujęcia wody w Wólce Zabłockiej

 

OGŁOSZENIE

 Przebudowa ujęcia wody w Wólce Zabłockiej

 Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa). Obecnie zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Matiaszówka, Międzyleś, Wólka Zabłocka Kolonia.
W ramach projektu przewidziano przebudowę ujęcia wody w Wólce Zabłockiej (obejmującą remont studni głębinowych, przebudowę instalacji wewnętrznych oraz części technologicznej, automatyki, sterowania oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stacji), montaż paneli fotowoltaicznych na terenie stacji ujęcia wody.
Rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji, planowane jest na koniec października 2019r. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec marca 2020r.
Dostarczenie wody na sieć, w okresie realizacji inwestycji,  odbywać się będzie, wyłącznie z ujęcia wody w Tucznej. Obecnie nie odnotowano znaczących spadków  poziomu wody w studniach głębinowych, który wskazywał by na jej niedobór w trakcie zwiększonego rozbioru.
Wszelkie informacje związane z dostawą wody i mogącymi wystąpić utrudnieniami będą dostępne na stronie Urzędu Gminy Tuczna.
Za mogące wystąpić utrudnienia  związane z dostawią wody,  przepraszamy.

 

 

sponsorzy