Projekt Mała książka, wielki człowiek

Projekt Mała książka, wielki człowiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej zaprasza do udziału w II edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek”!

Każdy przedszkolak( dzieci w wieku 3-6 lat), który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający
i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Kampania społeczna realizowana jest przez Instytut Książki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

"PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE"

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCZNEJ BIERZE UDZIAŁ W AKCJI POD NAZWĄ "PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE".

NAGRODZONYCH ZOSTANIE 300 BIBLIOTEK, KTÓRE ZDOBĘDĄ NAJWIĘCEJ GŁOSÓW. 50 PIERWSZYCH BIBLIOTEK OTRZYMA 5000 ZŁ NA ZAKUP KSIĄŻEK DO WSPÓLNEGO CZYTANIA Z DZIEĆMI ORAZ 2 PUFY DO CZYTANIA O WARTOŚCI 556 ZŁ. NASTĘPNE 250 BIBLIOTEK OTRZYMA KSIĄŻKI O WARTOŚCI 300 ZŁ I TAKŻE 2 PUFY O WARTOŚCI 556 ZŁ.

GŁOSOWANIE JEST BARDZO PROSTE. WYSTARCZY WEJŚĆ NA STRONĘ www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie WYSZUKAĆ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCZNEJ KLIKNĄĆ "ODDAJ GŁOS" [ZA PIERWSZYM RAZEM TRZEBA SIĘ ZAREJESTROWAĆ (TYLKO PODAĆ E MAIL I USTAWIĆ HASŁO)], POTWIERDZIĆ E MAIL I ZAGŁOSOWAĆ. MOŻNA ODDAWAĆ 1 GŁOS DZIENNIE.

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEGO GŁOSOWANIA!!!

Aktywny Senior

Wójt Gminy Tuczna zaprasza do udziału w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 w projekcie pt.: „Aktywny Senior na czasie” nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0152/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 153/RPLU.11.02.00-06-0152/18-00 z dnia 10.06.2019 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa do 20 września 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz Rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie - dane osobowe

4. Regulamin rekrutacji uczestnictwa

5. Regulamin

 

 

Narodowe Czytanie 2019

Masz Głos

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stroniewww.maszglos.plw zakładceDołącz do akcjialbo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Link do ogłoszenia:  https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2384  
Bezpośredni link do rejestracji do akcji Masz Głos: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie lubelskim.Lublin: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-lublinie/

Dożynki Powiatowe 2019

Dożynki Gminne 2019

sponsorzy